OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV, příspěvková organizace         

Dokumenty

formuláře pro školu a rodinu

Nabízíme aktuální vzory školních dotazníků, které jsou určeny k volnému stažení bez možnosti následujících dalších úprav obsahu. Slouží zejména k pedagogické diagnostice žáka. Informace v dotaznících jsou pojímány jako důvěrné a podléhají ustanovením zákona o ochraně osobních údajů. Pokud dotazník obsahuje pasáž seznamující zákonné zástupce s vyplněným obsahem, prosím, seznamte rodiče s vyplněným dotazníkem před jeho zasláním na příslušnou poradnu, nebo dotazník předejte rodiči. Po stažení dotazníku do osobního počítače aktualizujte bezplatnou aplikaci ADOBE ACROBAT DC

Děkujeme za spolupráci

DOTAZNÍK žáka pro základní nebo střední školy

DOTAZNÍK o dítěti pro rodiče 

DOTAZNÍK k posouzení uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky pro střední školy

  Dotazník o dítěti v mateřské škole pro mateřské školy

  Dotazník o dítěti pro mateřské školy z důvodu posouzení vhodnosti odkladu školní docházky

Pokud se vám po kliknutí na odkaz formuláře zobrazuje chyba, stáhněte si formulář do vašeho počítače (pravým tlačítkem myši příkaz "Uložit odkaz jako...") a následně ho otevřete z místa uložení přímo ve vašem počítači (je zapotřebí použít Adobe Acrobat Reader).