OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV, příspěvková organizace         

Dokumenty

formuláře pro školu a rodinu

Nabízíme aktuální vzory školních dotazníků, které jsou určeny k volnému stažení bez možnosti následujících dalších úprav obsahu. Slouží zejména k pedagogické diagnostice žáka. Informace v dotaznících jsou pojímány jako důvěrné a podléhají ustanovením zákona o ochraně osobních údajů. Pokud dotazník obsahuje pasáž seznamující zákonné zástupce s vyplněným obsahem, prosím, seznamte rodiče s vyplněným dotazníkem před jeho zasláním na příslušnou poradnu, nebo dotazník předejte rodiči. Každý dotazník obsahuje na třetí straně návod k vyplnění. Po stažení dotazníku do osobního počítače aktualizujte bezplatnou aplikaci ADOBE ACROBAT DC

Děkujeme za spolupráci

 DOTAZNÍK žáka pro základní nebo střední školy

Školní dotazník slouží ke spolupráci mezi školou a školským poradenským zařízením a při výměně potřebných údajů o žákovi před nastavením míry podpůrných opatření. Podrobný výklad k vyplňování dotazníku je v následující informaci

DOTAZNÍK o dítěti pro rodiče 

Dotazník slouží rodičům pro vyplnění anamnestických údajů o dítěti a rodině pro účely poskytnutí poradenské služby.

DOTAZNÍK k posouzení uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky pro střední školy

Dotazník je určen pedagogům středních škol. Slouží jako podklad k uzpůsobení podmínek maturity.