OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV, příspěvková organizace         

Zápis z pracovní schůzky výchovných poradců dne 6.3.2014

1) Informace o novém dotazníku poradny k žákům zařazených do speciálního vzdělávání.

 • Shrnutí podstatných informací ke speciálnímu vzdělávání (odkaz viz příloha)
 • Projednání nového Dotazníku o žákovi se speciální vzdělávací potřebou (odkaz viz příloha) 

2) Informace k péči o žáky zařazené do speciálního vzdělávání - vývojová porucha chování (Špičák)

 • Aktuální informace o asistenční podpoře z pohledu poradny 
 • Pokyn MŠMT č.j. MŠMT-43301/2013 pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků (odkaz viz příloha)
 • Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách (odkaz viz příloha)

3) Informace o péči o žáky zařazené do speciálního vzdělávání - vývojová poruchy učení (Fojtová)

 • Žádáme výchovné poradce o vyplnění „Školních dotazníků žáků se speciální vzdělávací potřebou“, které zašlou do poradny nejpozději do konce března. Žákům, u kterých bude na základě vyšetření doporučena opětovná integrace, nebudeme již vystavovat „Doporučení k zařazování do speciálního vzdělávání“, ale rodiče obdrží pouze zprávu z vyšetření. „Doporučení k zařazování do speciálního vzdělávání“ obdrží pouze nově integrovaní žáci.
 • Dále žádáme výchovné poradce o zaslání IVP e-mailem (během září, u nových do měsíce od zahájení integrace) příslušnému konzultantovi OPPP. Na IVP doporučujeme využít příslušný formulář dostupný nahttp://www.pppvy.cz/docs.php. Z důvodu ochrany osobních údajů prosíme v IVP o vyplnění pouze jména a příjmení žáka (pouze dva údaje) bez dalších osobních údajů.

Jméno konzultanta lze nalézt na „Doporučení k zařazení do speciálního vzdělávání“ nebo v aktuální zprávě z vyšetření. 

Emailová adresu konzultanta je dostupná na http://www.pppvy.cz/papers/obvody.pdf 

Konzultant po vyhodnocení IVP provede zápis, který zašle zpět výchovnému poradci.

4) Informace o péči o sociálně znevýhodněné žáky ze strany poradny (Brandýsová)

 • Definice sociálního znevýhodnění, možnosti vyrovnávacích opatření ze strany školy a podpora školského poradenského zařízení pro pedagogy a žáky v této oblasti
 • Odkaz na Rozvojové programy MŠMT č.j. MSMT 2520/2014 v roce 2014 (odkaz viz příloha) využitelné k získání finančních prostředků v oblasti péče o sociálně znevýhodněné žáky 
 • Žádáme Vás o spolupráci na průzkumu péče o sociálně znevýhodněné v našem regionu. Elektronický dotazník Vám zašleme na Vaši emailovou adresu. Děkujeme za spolupráci. 
 • Žádost o uvedení jména pracovníka poradny (Brandýsová) na školní dotazníky, které se budou týkat vyšetření sociálně znevýhodněných žáků. 
 • www.inkluzivniskola.cz předání informace o portálu zaměřeném na začleňování žáků cizinců do českého vzdělávacího systému. Je určen pro pedagogy, ředitele škol, sociální pracovníky, asistenty pedagogů či psychology, kteří se podílejí na začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem.

5) Informace o vzdělávání žáků hraničních a s lehkým mentálním postižením (Špičák)

 • Vzdělávání žáků s LMP podle modifikovaného programu ZV-LMP a ZV 
 • Stanovisko ČŠI v zabezpečené sekci pro poradce na www.pppvy.cz
 • ŠVP a integrace žáků se zdravotním postižením v běžných základních školách - VUP Praha (odkaz viz příloha)
 • Problematika vzdělávání žáků hraničních a žáků s LMP bude na programu následující pracovní schůzky v září-říjen 2014. 
 
Přílohy:

- Speciální vzdělávání - výklad Školského zákona (Přihlašovací údaje pro pedagogy viz níže)

- Dotazník o žákovi se speciální vzdělávací potřebou (včetně metodiky)

- Pokyn MŠMT č.j. MŠMT-43301/2013 pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků 

- Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách 

- Rozvojové programy MŠMT č.j. MSMT 2520/2014 

- ŠVP a integrace žáků se zdravotním postižením v běžných základních školách 

 

Mgr. Jiljí Špičák, 2014-03-18 

 

Pozn.: Zápisy z porad a další metodické materiály určené pedagogům a rodičům jsou umístěny pro výchovné poradce škol na zabezpečeném přístupu webových stránek vyškovské poradny http://www.pppvy.cz Přihlašovací údaje: Jméno: pedagog Heslo: ped4