OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV, příspěvková organizace         

1950

Šedesátá léta ve školství u nás dávají podnět k rozšiřování poradenských služeb. V letech 1962-1963 vychází směrnice ministerstva školství o budování soustavy výchovného poradenství. Jsou ustanoveni první výchovní poradci na základních a středních školách. V roce 1967 vznikají pedagogicko-psychologické poradny.