OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV, příspěvková organizace         

2010

Na základě usnesení Zastupitelstva JMK č. 553/09Z9Z byly sloučeny dosavadní okresní pedagogicko-psychologické poradny Blansko, Boskovice a Vyškov do Oblastní pedagogicko-psychologické poradny Vyškov, příspěvkové organizace.