OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV, příspěvková organizace         

..........................................

  • Mgr. et Mgr. Eva Kovářová
  • speciální pedagožka / vedoucí pracoviště
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vystudovala v roce 1994 PF MU Brno Magisterský studijní program Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů,

kombinace Dějepis – Pedagogika volného času. Během studia pracovala ve školství nejprve jako pedagogický pracovník, posléze jako samostatný odborný referent. Při této praxi se inspirovala problematikou jedinců se speciální vzdělávací potřebou, absolvovala specializační studium a celoživotní vzdělávání k rozšíření učitelské kvalifikace o aprobační předmět Speciální pedagogika. V roce 2007 ukončila PF MU Brno – studium Bc. – Speciální pedagogika – obor Etopedie, Integrativní pedagogika, Psychopedie, Specifické poruchy učení, následně v roce 2012 ukončila na této fakultě studium Mgr. – se státní zkouškou Edukace jedinců s poruchami chování, Pedagogika a psychologie a Speciální pedagogika pro učitele. 

Diagnostice, reedukační či intervenční činnosti se začala věnovat až po nástupu do Pedagogicko-psychologické poradny Blansko jako speciální pedagog v roce 2005. Její další vzdělávání a dovednosti jsou zaměřeny na kategorii specifických vývojových poruch učení a chování žáků a jejich nápravu, diagnostiku adolescentů a dospělých pro potřeby uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, intervenční činnost zaměřenou na odstranění a zmírnění grafomotorických potíží u předškolních dětí, metodickou činnost pedagogických pracovníků ve školách a spolupráci s rodiči v rámci reedukační činnosti s dětmi v poradně.