OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV, příspěvková organizace         

04 zář

Nabídka ve školním roce 2017/2018

Volba střední školy (vysoké školy), skrínink pro žáky  1. a 2.tříd, depistáže u předškoláků.

V novém školním roce 2017/2018 nabízíme

  • pro žáky devátých ročníků PROFI - profesní orientaci (v prostorách PPP Blansko) - probíhat budou od září do prosince 2017
  • skrínink pro žáky 2. ročníků (říjen 2017), pro žáky 1. ročníků (červen 2018) - předcházíme potížím v oblasti psaní a čtení (probíhat bude na žádost školy přímo ve tříde se souhlasem rodičů, rodiče obdrží zprávu o výsledcích)
  • v mateřských školách nabízíme depistáž pro předškoláky zaměřenou na percepční oslabení, taktéž dle zájmu rodičů v měsících leden a únor 2018

 

                                                                                                                                                                                                Tým pracovníků OPPP Vyškov, pracoviště Blansko.