OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV, příspěvková organizace         

23 úno

Krizová životní událost

může přijít jako blesk z čistého nebe, zaskočit nás nepřipravené.

Nebo může být vyústěním dlouhodobých, vlekoucích se sledů závažných událostí. Dotýká se nejdůležitějších i nejniternějších stránek našeho života. Často nám „bere“ pevnou půdu pod nohama. Řeč je o krizi.

Co se děje? 

Rozvod rodičů. Úmrtí či závažné onemocnění člena rodiny, přítele, nebo někoho blízkého. Úraz. Nepohoda v rodině. Nepohoda ve vztazích s kamarády nebo s učiteli. Šikana (škola, internet). Rozchod. Stěhování se. Osobnostní prožívání (deprese, úzkosti, panika, …). Zneužívání, zanedbávání, násilí. Život v neustálém napětí či stresu. A mnohé další.

Jak to vypadá?

Krizový stav může vyvolávat pocity destabilizace, tzv. „ztráty půdy pod nohama“. Něco v životě se náhle změnilo nebo nejsme už dále schopni zvládat dlouhodobou zátěž. Pláč, úzkosti, třes, nespavost, únava, beznaděj, pocity ohrožení. Současnou situaci nedokážeme zvládat pomocí svých sil. Emoční zátěž a vypětí, velký výdaj energie. 

Kdo může pomoct? 

Zkuste se obrátit na osobu, jíž důvěřujete – rodič, kamarád, učitel, vedoucí v zájmovém kroužku, apod. Pokud je jeho či její pomoc omezená, nebo vám z nějakého důvodu nedokáže plně pomoci, je na místě vyhledat pomoc odborníka. Osobně, telefonicky či na internetu.

V současné době je velká dostupnost krizových center i tzv. linek důvěry (telefonických či internetových). 

Pro děti: 

Modrá linka (proklik www.modralinka.cz), tel.: 549 241 010, mobil: 608 902 410, email, chat.

Spondea (www.spondea.cz), tel.: 541 235 511, mobil: 608 118 088, email, chat, osobní kontakt.

Krizové centrum pro děti a dospívající Brno (www.krizovecentrum.cz), tel.: 541 229 298, mobil: 723 006 004

Internetporadna (www.iporadna.cz)  - internetové poradenství a internetová linka důvěry

Pro dospělé:

Linka naděje při Krizovém centrum FN Brno: 547 212 333

Krizové centrum FN Brno: 532 232 078

Internetporadna (www.iporadna.cz)  - internetové poradenství a internetová linka důvěry

ČAPLD (www.capld.cz/linky-duvery-cr) - celostátní seznam linek důvěry

Krize jako příležitost. 

Ačkoli je krizový stav často subjektivně vnímán jako nepříjemný a ohrožující, je ta zároveň i příležitost k životní změně, osobnímu rozvoji, rozšíření obzorů a získání cenných životních zkušeností

Nezůstávejte v krizi sami, nebojte se přijmout pomoc.

 

Za tým pracovníků OPPP Vyškov, pracoviště Blansko zpracovala Mgr. Ivana Jakubeková, psycholožka