OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV, příspěvková organizace         

08 úno

Informace pro rodiče dětí v MŠ - předškolní věk

V letošním školním roce bude zápis do prvních tříd základních škol realizován v souladu s novelizací příslušných právních předpisů již v měsíci dubnu 2017.

Pokud rodiče zvažují vyšetření školní zralosti v poradenském zařízení, je nutné se objednat co nejdříve. 

Doporučujeme přinést k vyšetření pedagogickou diagnostiku z mateřské školy, příp. doporučení odborného lékaře, kterého dítě pravidelně navštěvuje a zdravotní potíže mají vliv na výchovný a výukových proces (dětský psychiatr, neurolog, logoped apod.).

K zápisu na základní škole je vhodné doložit k žádosti o odklad školní docházky řediteli školy doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP či SPC), odborného lékaře nebo klinického psychologa. Proto bude vyšetření školní zralosti probíhat prioritně v měsíci březnu 2017.

Bližší informace získáte ve stávající mateřské škole, kterou Vaše dítě navštěvuje, dále na www.msmt.cz, taktéž v článku na tomto webu http://www.opppvyskov.cz/index.php/pracoviste/vyskov/80-rodic/271-predskolni-prohlidky a http://www.opppvyskov.cz/index.php/pracoviste/blansko/90-rodic-blansko/217-skolni-zralost