OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV, příspěvková organizace         

04 zář

Doplňkové programy pracoviště Blansko

Doplňkové programy realizované pro naše klienty ve školním roce 2017/2018.

Kurz k odstranění grafomotorických potíží 

je určen pro děti předškolního věku, které absolvovaly vyšetření školní zralosti v PPP. Cílem je zmírnění gramotorických potíží při kreslení a psaní, předcházení školní neúspěšnosti, vede dítě i rodiče k pravidelné a systematické práci. Kurz je 6 hodinový. Předpokladem úspěchu je během jeho absolvování intenzivní spolupráce při domácí přípravě.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Kuprev

je primárně preventivní program určený pro děti ve věku od 4-8 let. Lze jej využít u všech dětí, zejména ale u dětí s odkladem školní docházky, u dětí s ADHD, u dětí s nižší úrovní vyjadřovacích schopností a dětí s dysfázií, je dobře využitelný i u dětí z národnostně smíšených manželství. Program je orientační, poskytuje dítěti orientaci v čase, prostoru a zejména orientaci vlastní osobou, dítě získává orientaci sociální a informační. Program umožňuje dítěti bezproblémový start školní docházky. Je sestaven pro dvojici rodič-dítě, rodič pracuje pod vedením speciálního pedagoga. Délku programu lze individuálně přizpůsobit potřebám dítěte, probíhá po dobu cca 16 týdnů.  

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Kupoz

je určen pro děti ve věku 8-12 let, v indikovaných případech i pro děti starší. Jedná se o program zaměřený primárně na rozvoj pozornosti u dětí s ADHD, můžou ho však absolvovat i děti s pomalejším psychomotorickým tempem či děti s neurotickými potížemi. Celý program je koncipován tak, aby byl využitelný i pro děti bez výraznějších potíží. Probíhá po dobu 15 týdnů pod vedením psychologa, těžiště práce spočívá v interakci dítě-rodič. 

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Hypo

program je vhodný pro děti ve věku 5,5 - 8 let, v indikovaných případech i pro děti starší. Jedná se o ucelená cvičení pro děti vedoucí k posílení percepčně-motorických a kognitivních funkcí včetně pozornosti. S modifikacemi jej mohou absolvovat i děti tzv. bezproblémové k procvičení dílčích dovedností potřebných ke zvládnutí učiva první třídy základní školy. S individualizující úpravou náročnosti dílčích úkolů obsažených v programu lze stimulovat různé děti, které mají nerovnoměrnou zralost v různých psychických složkách. Probíhá po dobu 12 týdnů pod vedením psychologa, těžiště práce spočívá v interakci dítě-rodič.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Rozvojové skupinky pro děti předškolního a mladšího školního věku

jsou určeny dětem, které mají obtíže s navazováním vztahů, komunikací ve skupině nebo jiné potíže, které jim komplikují plnohodnotné zapojení do dětského kolektivu. Důraz je kladen na podporu rozvoje sociálních a komunikačních kompetencí prostřednictvím komunitní práce ve skupině, her a aktivit využívajících prvky dramaterapie a arteterapie. Skupinky probíhají po dobu 8 týdnů. 

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hudebně pohybová skupinka s prvky muzikoterapie

je určená pro děti prvního stupně základní školy, které mají potíže v oblasti specifických poruch učení a chování, dále například nízké sebevědomí, sociální nezralost, problémy v kolektivu, apod. Skupinky probíhají 8 týdnů s frekvencí 1 setkání týdně. Ve skupince budeme využívat metody muzikoterapie a pohybu. Cílem je podpořit děti ve vnímání vlastního těla, uvědomování si vlastního prožívání, podpora sebedůvěry, zefektivnění koordinace tělesného pohybu s psychikou (s následným zefektivněním koordinace psychických funkcí).

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Stimulační program Maxík 

je určen pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou. Je koncipován do 15 lekcí tak, aby byla rovnoměrně posilována složka motorická, grafomotorická a percepční. Důraz je kladen na pravidelné procvičování. Rodiče se učí uplatňovat laskavý přístup, vyhýbat se negativnímu hodnocením a napomínání dítěte, snaží se s dítětem minimalizovat stresující situace při zvládání předškolních a školních dovedností.  

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

ROPRATEM

Nabízíme nový komplexní program na rozvoj pracovního tempa - ROPRATEM. Ropratem vede žáky k nácviku rychlejšího a bezchybného zpracování dat, což je potřebné zejména pro úspěšnější školní práci. Program vyžaduje každodenní tříměsíční individuální práci dětí v domácím prostředí, není určen pro skupinovou práci. Obsahuje cvičení na sto dnu a listy určené k dvojí kontrole. Cílem nácviku je splnit úkol správně a zároveň co nejrychleji, obtížnost jednotlivých úkolů se stupňuje.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Příspěvek zpracoval tým pracovníků OPPP Vyškov, pracoviště Blansko