OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV, příspěvková organizace         

30 dub

Počítače a technika kolem nás

Technika nás obklopuje ze všech stran.

   Počítače, mobily a tablety jsou pro mnoho dětí lákadlem číslo jedna.  Nabízené programy a hry okamžitě upoutají pozornost, jsou zajímavé, barevné a snadno ovladatelné. Zajistí zábavu bez velké námahy, unaveným a zaneprázdněným rodičům nabízejí možnost zabavit děti a věnovat se jiným činnostem. Technika je bezpochyby součástí dnešní doby a bylo by velmi obtížné od ní izolovat sebe, natožpak děti. I kdyby se to některým rodičům povedlo, dítě si ve škole, v družině nebo kroužku cestu k počítači nebo tabletu tak jako tak najde. Navíc bude počítačovou gramotnost potřebovat již ve škole a velmi pravděpodobně také v budoucím zaměstnání.
   Díky internetu jsou informace dostupnější než kdy dřív. Na počítači, tabletu a mobilu jsou nejen hry, ale také množství užitečných informací, webových stránek a programů, kde dítě může rozšiřovat své znalosti, trénovat násobilku, gramatiku nebo slovíčka, procvičovat paměť a pozornost.

https://www.mentem.cz/ 

http://www.mozkocvicna.cz/

https://www.hranostaj.cz/

https://www.gramar.in/cs/

http://www.diktaty.cz/

https://www.vcelka.cz/cs/

http://kaminet.cz/

https://skolakov.webnode.cz/

   Přestože jsou informační technologie v mnoha ohledech přínosné a užitečné, nesou s sebou také mnohá rizika, například stránky s nevhodným nebo nebezpečným obsahem, reklamy, vyskakovací okna. Hrozbu může představovat také sdílení a šíření citlivých údajů a fotografií nebo seznamování s cizími lidmi, zejména na sociálních sítích.
Jak se tedy k celé záležitosti postavit? Důležité je nastolit rovnováhu mezi časem stráveným před obrazovkou a v „reálném světě“. Velký problém nastává ve chvíli, kdy je počítač jediným zájmem dítěte a o jiné aktivitě nechce ani slyšet. Odmalička je tedy důležité s dětmi trávit ča s dle preferencí dítěte i rodičů např. pobytem venku, na dětském hřišti, sportem, vyráběním, malováním, hraním společenských her, hrou na hudební nástroj, četbou.  Pro předcházení konfliktů je dobré dle věku dítěte stanovit přiměřenou dobu, kterou dítě před obrazovkou tráví. Vhodné je také rozdělit čas, který je na počítači určený pro studijní účely a který pro hry a jinou zábavu. Pro omezení výše zmíněných rizik by rodiče měli mít přehled o  tom, co dítě na internetu dělá. Existují programy, díky kterým může rodič vidět, které stránky dítě navštívilo a případný nebezpečný obsah zablokovat. U starších dětí je pak velmi důležitá vzájemná komunikace a důvěra.
   Velkým tématem, je chování na výše zmíněných sociálních sítích, čím dál více je populární také seznamování po internetu. Zvláště u starších dětí není v silách rodičů  zcela uhlídat, aby se této činnosti vyhýbaly. Zkuste si tedy najít chvíli na rozhovor, promluvte si s dítětem o rizicích a zjistěte, jak moc je v této oblasti informované. Dodržováním pravidel bezpečného seznamování lze možným rizikům předcházet. Bližší informace najdete např. v knize Martina Kožíška Bezpečně na internetu, dále např. na webových stránkách


http://www.bezpecnyinternet.cz/

http://www.rodice-a-deti.cz/desatero-pro-ochranu-deti-na-internetu

https://www.jaknainternet.cz/page/1201/ochrana-deti-na-internetu/


Sdílení a rozesílání fotografií je důležité zvážit, i pokud se jedná o kamaráda. Fotografii poslanou byť v soukromé zprávě může během chvilky vidět velké množství lidí. Učte tedy děti sdílet na facebooku a dalších sociálních sítích pouze fotografie, které jsou „veřejné“ a později se za ně nebude stydět.
A nakonec nezapomeňte, že právě vy, rodiče, jdete svým dětem příkladem ve všech oblastech a to i v zacházení s počítačem a chování na internetu. Při sdílení  buďte opatrní i vy a vždy si dobře rozmyslete, zda chcete fotografie svých dětí prezentovat veřejně. Existují různé typy nebezpečných osob, které si své oběti vybírají právě na základě fotografií prezentovaných na sociálních sítích.

Zpracovala: Mgr. Magdaléna Chytilová - psycholog