OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV, příspěvková organizace         

14 čen

Hurá na prázdniny!

Čekají nás dny volna, které mohou rodiče trávit se svými ratolestmi.

Děti by se měly pohybovat pod dohledem dospělých. Rodiče by se měli zajímat, jak jejich potomek tráví volný čas, s kým komunikuje na IT, s jakou partou vrstevníků se stýká, koho z kamarádů si zve domů apod. Snahou většiny rodičů je poskytnout pestrou nabídku jako kompenzaci jednotvárné zátěže během školního roku. Dejme jim možnost relaxace, ale i úkoly, ve kterých se naše děti budou cítit úspěšní.

Mnozí rodiče si kladou otázku. Jak o prázdninách procvičovat učivo, aby nezapomnělo, co se učilo, aby si zlepšilo známky v příštím školním roce?
Pokud dítě nepřinese očekávané známky na vysvědčení, zajisté tušíte již dříve. O prázdninách tuto skutečnost nedoženete. Všichni potřebujeme jednou za čas relaxovat, oprostit se od povinností, od myšlenek spojených se čtením a psaním a počítáním, proto je vhodné první polovinu toto dětem dopřát. Jistě máte doma deskové a společenské hry, které mohou rozvíjet u dětí logické myšlení, zdravou soutěživost, serialitu a posloupnost myšlení. Učivo lze také  procvičovat nenásilnou formou např. děti si mohou vést kroniku, deník a popisovat společné zážitky. Domluvte se na psaní pohledů či dopisů z tábora. Ve volných chvílích a v případě špatného počasí je můžete vtáhnout do děje knihy a ve čtení se budete střídat. Při nákupu procvičujte matematiku a ujasněte si pojmy více, méně o kolik, kolikrát. U starších dětí je možné při cestování debatovat o výpočtu spotřeby benzínu, ujetých kilometrech, jak daleko dohlédnou, jaká je vzdálenost z bodu A do bodu B. Dívejte se kolem, kterým krajem projíždíte, jaká je to řeka, jak je asi velké toto město, a jste v zeměpisu. Pro rozvoj slovní zásoby při cestování je možné hrát slovní kopanou, vymýšlet slova a v duchu počítejte kolik má písmen, kolik háčků, kolik čárek, jaké je slovo podobného nebo opačného významu. Kolik slov si vzpomene dítě na určené začáteční písmeno za minutu.  Při návštěvě muzeí, hradů a zámků si můžete zopakovat dějepis a navíc využít i cizího jazyka, protože hodně popisů je právě dvoj až trojjazyčných. Pokud navštívíte ZOO nebo botanickou zahradu, sednete k odpočinku v parku, můžete se zabývat prvoukou i přírodovědou. I návštěvy u rodinných příslušníků – tety, babičky, bratranci jsou ku prospěchu, podporují sociální cítění, adaptabilitu a vztah k rodině. Organizované tábory dětem ukazují smysluplné naplnění volného času, soužití s vrstevníky, v kolektivu, podporují zájmy dítěte a dopřávají mu být úspěšným.
Námětů je spousta, hlavně se svými dětmi povídejte, budete-li jim odpovídat na všechny dotazy a necháte-li jim prostor na jejich zážitky a vyprávění, trávíte velmi cenně váš společný čas.

Ke konci prázdnin pamatujte na křivku výkonnosti. Dopřejte dětem dostatek spánku, vraťte se postupně k dennímu režimu. Navštivte obchody, věnujte se nakupování věcí potřebných do školy, ukliďte společně dětský pokoj, vytvořte si pracovní místo pro domácí přípravu, aby si dítě připomnělo tuto povinnost v novém školním roce.


Zpracovala Mgr. et. Mgr. Eva Kovářová