OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV, příspěvková organizace         

06 lis

Grafomotorické obtíže dětí a žáků

Mezi předškoláky a školáky je řada dětí, které nerady malují, omalovávají, mají nepěkný rukopis, těžkopádné písmo, bolí je ruka při kreslení a psaní.

Příčiny těchto potíží mohou být z nesprávného úchopu psací potřeby, ze zkřížené laterality či neuvolněné horní dominantní končetiny.

   V případě, že u těchto dětí přetrvávají výrazné potíže, které se projevují v nečitelnosti psaného, značné unavitelnosti při delším psaní, zvýšené chybovosti v diktátech i přepisech, je třeba uvolnit ruku od ramenního kloubu, přes loketní kloub, zápěstí a prsty. Vhodné jsou také jakékoli činnosti podporující rozvoj jemné motoriky (tekuté materiály, stavebnicové prvky, navlékání, lepení, modelářské prvky apod.).  Při hůře čitelném písmu nenecháváme dítě přepisovat texty znovu, je dobré využít vlepovaných textů popř. vždy si ověřit, zda dítě celý text psaný vlastní rukou po sobě přečte. V případě zvýšené chybovosti lze doporučit práci s chybou – dítě si po upozornění na nesprávně napsané slovo chybu samo vyhledá, přímo ve slově opraví a správně zdůvodní. 
  

   Do procesu psaní vstupuje mnoho dalších faktorů: oslabené percepční vnímání např. zrakové (vyhledávání rozdílů), sluchové (hláskování slov, diferenciace ve slově), pravolevá orientace na papíře, v textu, znalost mluvnických pravidel, zvládnutá technika čtení apod. Nemalý podíl má také motivace, práceschopnost, pozornost odpovídající věku a akceptace individuálního tempa dítěte.
Pokud obtíže přetrvávají více měsíců, doporučujeme úzkou spolupráci školy s rodiči, případně vyhledání pomoci školským poradenským zařízením (PPP).

K nápravě lze využít níže uvedené materiály.

 

Dysgrafie

Jucovičová, Drahomíra a Žáčková, Hana. Dysgrafie.  D + H, 2009

Šupšáková, Božena. Detské písmo: chyby a poruchy. Bradlo, 1991

Tymichová, Hana. Nauč mě správně psát: (zábavná cvičení pro nápravu dysgrafie u dětí se spec. Por. učení). Práce, 1996

Vodička, Ivo. Nechte leváky drápat. Metodika levorukého psaní, kreslení a malování. Portál, 2008

 

Grafomotorika, počáteční psaní

Bednářová, Jiřina a Šmarda, Richard. Jedním tahem: uvolňovací grafomotorické cviky. DYS-centrum Praha, 2009

Bednářová, Jiřina. Mezi námi pastelkami: grafomotorická cvičení a rozvoj kresby pro děti od 3 do 5 let - 1. díl.  Edika, 2015

Bednářová, Jiřina. Jak se pastelky učily kreslit: grafomotorická cvičení a rozvoj kresby pro děti od 2,5 do 4 let. Edika, 2012 

Bednářová, Jiřina. Na návštěvě u malíře: grafomotorická cvičení a rozvoj kresby pro děti od 5 do 7 let - 3. díl. Edika, 2014 

Bednářová, Jiřina. Kreslení před psaním. PPP Brno

Carzon, Walter. Kouzelná školička: spojovačky, uvolňovačky, bludiště: [pro předškoláky a malé školáky. Fragment, 2013

Doležalová, Jana. Rozvoj grafomotoriky v projektech. Portál, 2010

Gošová, Věra. KuliFerda: pro rozvoj školní zralosti u dětí v MŠ. Pracovní sešit 3, Grafomotorika. Raabe, 2013

Hemzáčková, Krista a Pešková, Jana. Hůlková písanka, aneb, Od čar a oblouků k hůlkovým písmenům. Parta, 2014

Krejčová, Kristýna a Pechancová, Jana. KuliFerda a jeho svět: domácí příprava pro šikovné děti. Pracovní sešit 1, Grafomotorika a jemná motorika. Raabe, 2013

Krejčová, Kristýna a Pechancová, Jana. KuliFerda a jeho svět: domácí příprava pro šikovné děti. Pracovní sešit 1, Grafomotorika a jemná motorika. Raabe, 2013

Lipnická, Milena. Rozvoj grafomotoriky a podpora psaní: preventivní program, který pomáhá předcházet vzniku dysgrafie. Portál, 2007 

Michalová, Zdeňka. Čáry máry: pracovní sešit pro rozvoj grafomotoriky. Tobiáš, 2009

Mlčáková, Renata. Grafomotorika a počáteční psaní. Grada, 2009.

Nováková, Iva. Malá škola pro předškoláky. 1, Spojování čar, kreslení vlnovek. Pierot, 2014

Pilařová, Marie. Šimonovy pracovní listy: předlohy pro kopírování. 5, Grafomotorická cvičení. Portál, 2013

Procházková, Eva. Moje první psaní: uvolňovací cviky s říkadly pro 1. ročník; Psaní číslic pro 1. ročník. Nová škola, 2011

Řezníčková, Petra. Malovaná písanka: učíme se s žirafou: s vystřihovánkami. Pierot, 2013

Světlík, Eduard. Šimonovy pracovní listy. 21, Grafomotorické pohádky. Portál, 2014

Svoboda, Pavel. Cvičení pro rozvoj jemné motoriky a psaní: k výuce psaní, domácí přípravě školáků a ke vzdělávání dětí s dysgrafií. Portál, 2014

Tymichová, Hana. Nauč mě správně psát: zábavná cvičení pro nápravu dysgrafie u dětí se specifickými poruchami učení. Práce, 1996

Václová, Daniela a Houdek, Lubomír, ed. Grafomotorika. Kniž. podnikatelský klub, 1991 Sešity na vodítku

Volfová, Marie. Kolektivní cvičení motoriky a řeči. [1, 2]. Pedagogické centrum, 1994

Veselé hádanky - připravuji si ruku na psaní: pro předškoláky. Svojtka & Co., 2014

 

Pomůcky

Sešity s pomocnými linkami (např. Helitz), sešity na těsnopis

Nebojte se psaní – pomůckový program na odstranění grafomotorických obtíží u dětí – pera, tužky, nástavce (Fa Pastelka Pha)

Trojhranný program – sortiment psacích a kreslících potřeb k rozvoji správného držení (Kabinet didaktické techniky)

Tripple – trojhranná pera, pastelky, fixy, ořezávátka

Zdravé psaní – sada psacích potřeb s trojúhelníkovým úchopem

Stetro Pencil Grip - trojhranný nástavec na tužku

Koule na kreslení – Color Ball (NT Trade)

Nástavce Sologrip, Stetro, TPG

Psací a kreslící pomůcky STABILO

Pero Griffix

Pero Shark

Pastelky do dlaně (55cz s.r.o.)

 

www.jak-spravne-psat.cz

www.pisanka.cz

 

Zpracovala Mgr. et. Mgr. Eva Kovářová