OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV, příspěvková organizace         

Aktuální články pracoviště Blansko

06 úno

Dne 6.2.2019 proběhlo setkání asistentů pedagoga.

15 led

Žák s odlišným mateřským jazykem, žák - cizinec je pro českou školu již známým pojmem.

14 led

Pracovníci PPP Blansko děkují všem učitelům škol v našem regionu, kteří se podíleli na zpracování  "Ankety pro pedagogy" tykájící se součinnosti se školou a společného vzdělávání žáků. Děkujeme za přínosné podněty k další spolupráci. S analýzou výsledků budou seznámeni pracovníci školních poradenských pracovišť základních škol na společném setkání v jarních měsících.

04 zář

Vyhláška 270/2017 Sb.

28 srp

Někteří žáci středních škol se obrací na poradenská zařízení se žádostí o vypracování posudku pro uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky. Pro správné posouzení

02 čen

Pracovníci poradny Blansko se při své práci zdaleka nesetkávají jen s problémy reálného světa. Jak naše životy, tak i vzdělávání se čím dál více přesouvá do světa počítačů. Toto může