OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV, příspěvková organizace         

Dotazník pro pedagogy budoucích maturantů

Někteří žáci středních škol se obrací na poradenská zařízení se žádostí o vypracování posudku pro uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky. Pro správné posouzení

jsou nutné informace o dosavadním průběhu jejich vzdělávání. V sekci "DOKUMENTY" nabízíme dotazník pro pedagogy středních škol, který zprostředkuje poradenskému zařízení pohled pedagoga školy na případné uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky.

Týká se žáků, kteří:

  • byli diagnostikováni dlouhodobě v souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb., § 16;
  • jsou schopni písemně doložit zprávu o vyšetření platnou nejdéle dva roky a během studia na střední škole využívali doporučených podpůrných opatření;
  • jejich aktuální rozumové schopnosti odpovídají náročnosti středoškolského studia v maturitním oboru;
  • jejich schopnosti a dovednosti odpovídají profilu absolventa.

Pozn.: nejedná se o „úlevy“ k závěrečné maturitní zkoušce, ale o vyrovnání handicapu vzhledem k diagnostikovaným specifickým vzdělávacím potřebám