OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV, příspěvková organizace         

Bezpečný internet pro děti

Pracovníci poradny Blansko se při své práci zdaleka nesetkávají jen s problémy reálného světa. Jak naše životy, tak i vzdělávání se čím dál více přesouvá do světa počítačů. Toto může

být motivující ke studiu např. výukové programy, ale je důležité si uvědomit, že virtuální svět není jen zdrojem informací, sociálních kontaktů a zábavy.

Stále častěji se na naše pracovníky obracejí rodiče, jejichž děti se dostaly prostřednictvím internetu nebo mobilní komunikace do nepříjemné situace. Hovoříme pak společně na téma kyberšikana. Jednotlivé projevy, které se pod tímto pojmem skrývají, mohou mnoho rodičů překvapit.

Kyberšikanu definujeme jako zneužití informačních komunikačních technologií, zejména pak mobilních telefonů a internetu, k takovým činnostem, které mají někoho záměrně vyvést z rovnováhy (www.e-bezpeci.cz). Setkat se můžeme například se zasíláním urážlivých zpráv na mobilní telefon nebo facebook, pořizováním a šířením videí, vytvářením urážlivých internetových stránek, obtěžování voláním, psaním zpráv nebo prozváněním. A to je jen malá ukázka z dlouhého seznamu nepříjemností, které nás mohou ve virtuálním světě potkat.

Děti, ale i dospělí si často neuvědomují, že se lidé na internetu často chovají jinak než ve skutečném světě. Mohou vystupovat pod jiným jménem, udávají jiný věk nebo pohlaví. V komunikaci se dopouštějí věcí, které by se normálně báli udělat. Útok ve virtuálním světě zároveň nemá své přesné místo ani čas, může probíhat kdykoliv a jeho pachatel může vystupovat pod smyšleným jménem.

Poznat, že je dítě obětí kyberškany zároveň není tak snadné. Chybí zde modřiny nebo roztrhaná trička. Projevy jsou mnohem skrytější, neboť takové útoky jsou spojené především s psychickým ubližováním. Dítě, které je obětí kyberšikany může být uzavřené do sebe, málo se svěřuje se svými problémy rodičům. Důvodem může být obava, že jeho situaci rodiče nepochopí, stud nebo strach z dalších útoků. Dítě také vůbec nemusí poznat, že se jedná o šikanu a tak je pro něho obtížnější se bránit.

Proto je důležité s dětmi hovořit na téma elektronické komunikace, přiměřeným způsobem je seznamovat s riziky a především se společně učit, jak se bezpečně pohybovat ve virtuálním světě a jak se zachovat, pokud se dostanu do nepříjemné situace. Ale kde získat potřebné informace? Rodiče se mohou obrátit na metodika prevence přímo na PPP nebo na školního metodika prevence, kterého najdou na každé škole. Kvalitním zdrojem informací jsou také některé internetové portály jako např. stránky projektů E-Bezpečí (www.e-bezpeci.cz), Bezpečně v kyberprostoru (www.kr-jihomoravsky.cz/kyber) nebo Safer Internet (www.saferinternet.cz). Projekt portálu Seznam.cz - Seznam se bezpečně (www.seznamsebezpecne.cz) poskytuje mimo jiné informační videa o bezpečném užívání internetu nebo Desatero bezpečného internetu.

Na závěr snad již jen několik bodů z Desatera bezpečného internetu pro děti:

  • Nedávej nikomu neznámému adresu ani číslo telefonu;
  • Nevíš, kdo se skrývá za monitorem;
  • Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii;
  • Udržuj hesla k e-mailu i jinam v tajnosti, nesděluj je ani blízkému kamarádovi;
  • Nedomlouvej si schůzku na internetu, aniž bys o tom řekl někomu jinému;
  • Svěř se dospělému, pokud tě stránky uvedou do rozpaků nebo vyděsí;
  • Když se s někým nechceš bavit, nebav se…

Bezpečný pohyb ve virtuálním světě přeje za pracovní kolektiv Mgr. Michaela Rašková