OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV, příspěvková organizace         

04 zář

Vyhláška platná od 1.9.2017

Vyhláška 270/2017 Sb.

Upozorňujeme pedagogické pracovníky, že dne 16. srpna 2017 vyšla vyhláška č. 270/2017 Sb., kterou se mění stávající vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Datum účinnosti od: 1. září 2017

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-27-2016-sb-o-vzdelavani-zaku-se-specialnimi-1