OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV, příspěvková organizace         

15 led

Žáci s odlišným mateřským jazykem, žáci - cizinci v české škole

Žák s odlišným mateřským jazykem, žák - cizinec je pro českou školu již známým pojmem.

Tyto děti se musí potýkat nejen s cizím prostředím, s odlišným kulturním pojetím, jazykovou bariérou, ale i začleněním do dětské skupiny.
I pro ně je docházka na základní škole povinná. Školské právní předpisy pamatují na tuto kategorii dětí. Hlavní důraz je však kladen na učitele ve škole. Ti musí mnohdy pracovat nejen s individualitou žáka - cizince a jeho rodiny, s jeho motivací k učení, ale i zapojením do společného vzdělávání.
Ve škole s příchodem nového žáka - cizince lze využít „adaptačního koordinátora“ na podporu (po dobu dvou týdnů) při jeho adaptaci v českém školním prostředí a se začleňováním do třídního kolektivu. Místem působiště adaptačních koordinátorů bude příslušná škola, tj. nebudou docházet do rodin, ani do pedagogicko-psychologických poraden či jinam.

Bližší informace naleznete na http://cizinci.nidv.cz/kontakty/


Při práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem, žáky - cizinci nabízíme několik odkazů, které vycházejí z dobré praxe:


Inkluzivní škola
http://www.inkluzivniskola.cz/cizinec-v-ceske-skole-aneb-organizace/cizinec-v-ceske-skole-aneb-organizace
http://www.inkluzivniskola.cz/nove-prichozi/odkud-cizinci-prichazeji

META
http://meta-ops.cz/uzitecne-informace

Integrační centra
http://www.icpraha.com/
http://www.integracnicentra.cz/
http://www.cicpraha.org/cs/cestina-pro-cizince/materialy-ke-stazeni.html

APIV akční plán inkluzivního vzdělávání
http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/apiv_2016_2018.pdf

MŠMT
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/test
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vzdelavani-zaku-cizincu


NIDV
http://cizinci.nidv.cz/


Zpracovala Mgr. et. Mgr. Eva Kovářová