OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV, příspěvková organizace         

25 lis

Setkání asistentů pedagoga

Dne 3. prosince od 13:30 hodin, proběhne v prostorách PPP Blansko, ve spolupráci s MAS - MAP II, setkání asistentů pedagoga regionu Blansko.

Pozvánky byly zaslány do škol.