OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV, příspěvková organizace         

25 lis

Stále podceňovaný syndrom vyhoření

Není vidět.

Tedy alespoň z počátku ne. Zpravidla trvá roky, než začneme registrovat, že s námi není něco v pořádku. Od vágních stížnosti na únavu, bolesti hlavy, přes zhoršující se potíže soustředit se, potíže s pamětí, špatný, nevýživný spánek, až po pokles nálady, celkové výkonnosti, ztrátu zájmů, snížené sebevědomí, tělesné potíže, úzkosti, deprese, civilizační choroby a v krajním případě i smrt. Společný jmenovatel? Dlouhodobý stres.
Příčiny: neustálý tlak, časový stres a emoční napětí.
Důsledky: kromě psychiky má negativní dopad i na oblasti tělesnou a mezilidskou.
Syndromem vyhoření (z angl. burn-out) trpí více než třetina tzv. západní populace. S narůstajícím tlakem na výkon, v neustále se zrychlujícím trendu produkce a soutěživosti, ve světě neustále se rozvíjejících informačních technologií.
Fáze syndromu vyhoření:
1. Nadšení. Pro nějakou činnost. Hodně energie, ideály a velká očekávání. Zanedbávání volného času a aktivního/pasivního odpočinku.
2. Stagnace. Počáteční nadšení opadá.
3. Frustrace. Věci nejdou podle plánu. Časté, obtížně zdolatelné překážky. Otazníky po smyslu konání. Počáteční psychické i fyzické potíže.
4. Apatie. Po dlouhodobější frustraci přicházejí pocity beznaděje a bezmocnosti. Kolize s velkými očekáváními. Poznávání vlastních limitů.
5. Vyhoření. Psychické i fyzické vyčerpání. Pocity ztráty smyslu.

Jak předcházet syndromu vyhoření - náměty
Důležitá je dynamická rovnováha mezi energetickým výdajem a příjmem. A to ve všech oblastech života, nejen fyzické. Také tomu můžeme říkat harmonie, vyváženost. Nepodceňujte pocity přetížení, dávají vám najevo, že něco není v pořádku. Je třeba dobít baterky. Jakkoli. Nejlépe opačnou činností, než je ta, která Vás stojí příliš energie. Hlídejte si hranice. Nikdo nezvládne všechno. Dovolte si být nedokonalí.  Stanovte si životní priority. Zaměřte se na sebe a svůj osobní rozvoj. Dělejte věci, co vás baví bez ohledu na to, zda je to k něčemu objektivně užitečné. V poslední době se odborníky doporučuje tzv. nicnedělání, koukání, lenošení, atd. Ne nadarmo je v módě jóga a další meditační techniky. Vypněte. Internet, počítač, mysl. Aspoň na chvíli.


Zpracovala: Mgr. Ivana Jakubeková