OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV, příspěvková organizace         

Aktuální články pracoviště Boskovice

07 lis

Pohledy na domácí práce se různí podle toho, čí očima se na tuto problematiku díváte. Je-li vám někde mezi devíti až sedmnácti lety, chytne vás při zmínce o domácích pracích asi amok. Jste-li však rodič, přečtete si následující řádky rádi a možná, že se i podivíte.

21 zář

Ve dnech 22. a 23. 11. 2018 proběhne v Blansku setkání školních metodiků prevence s metodičkami prevence při Oblastní pedagogicko-psychologické poradny Vyškov, příspěvkové organizace, pracoviště Blansko a Boskovice. Místo setkání bude ještě upřesněno.

04 čec

Na níže uvedeném odkazu je možné seznámit se s praktickými návody, jak se lépe soustředit na učení.

29 čen

Upozornění pro studenty středních škol. V případě, že budete žádat o uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019 je třeba sjednat si termín kontrolního vyšetření

11 kvě

Sexualita dětí školního věku

Sexualita děti zajímá mnohem dřív. Kolem 3. roku věku si děti již plně uvědomují svět a své místo v něm, součástí tohoto uvědomování a objevování jsou zcela přirozeně i ony samy a jejich tělo –

09 dub

"Nejsložitější pohybová dovednost je sedět v klidu" (N.Rowe, 1995 - Institute of Transpersonal Psychology)

10 led

V tomto příspěvku navazuji na článek Jak rozvíjet čtení s porozuměním. Níže popisuji další možnou strategii, kterou můžete při čtení s Vašimi dětmi využívat. 

09 lis

Jak rozvíjet čtení s porozuměním

Porozumět čtenému je velmi důležitá část našich čtenářských schopností a dovedností. Porozumění čtenému získává v současnosti stále hlubší význam, vede ke skutečné gramotnosti, učí nás pracovat s informacemi.

09 lis

Některým čtenářům pomáhají tzv. barevné záložky - reading ruler. 

28 čen

Od září 2017 nabízíme nový komplexní program na rozvoj pracovního tempa - ROPRATEM. Program je určen především dětem a studentům, kteří se potýkají s pomalým pracovním tempem.