OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV, příspěvková organizace         

Aktuální články pracoviště Boskovice

21 zář

Ve dnech 22. a 23. 11. 2018 proběhne v Blansku setkání školních metodiků prevence s metodičkami prevence při Oblastní pedagogicko-psychologické poradny Vyškov, příspěvkové organizace, pracoviště Blansko a Boskovice. Místo setkání bude ještě upřesněno.