OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV, příspěvková organizace         

19 úno

Vyšetření školní zralosti

Zápisy do základních škol jsou v letošním roce naplánované na duben, rodiče stojí před rozhodnutím, zda je jejich dítě připravené k zahájení školní docházky.

V rozhodování Vám pomůže mateřská škola, kterou Vaše dítě navštěvuje. Pokud dítě chodí do školky pravidelně, pedagog s dítětem pracuje, rozvíjí potřebné oblasti, vypracovává si orientační vyšetření, může Vám v rozhodování pomoci. Podrobnější vyšetření se realizuje ve školských poradenských zařízeních, tedy i v naší Oblastní Pedagogicko psychologické poradně. Vyšetření probíhá v období od března do dubna. Na vyšetření je nutné se telefonicky objednat na telefonních číslech uvedených v kontaktních informacích. Můžete využít i elektronickou objednávku - http://www.opppvyskov.cz/index.php/objednavka-boskovice.

Vyšetření školní zralosti realizujeme v dopoledních hodinách, délka zhruba 1 1/2 hodiny. V úvodu vyšetření Vás čeká rozhovor s odborným pracovníkem, poté bude Vaše dítě pracovat samostatně se stejným pracovníkem. Na konci vyšetření Vám odborný pracovník sdělí závěry, dle potřeby vysvětlí jak rozvíjet oblasti, ve kterých má Vaše dítě zatím problémy. Po ukončení vyšetření vypracuje zprávu a ta Vám bude zaslána domů, případně si ji po domluvě můžete osobně vyzvednout. Pokud bude doporučen odklad školní docházky vystaví odborný pracovník stručné doporučení k odkladu školní docházky, které odevzdáte při zápisu.

Pro děti, u kterých bude doporučen a realizován odklad školní docházky nabízíme skupinový stimulačně edukativní program.

O programu  na: http://www.opppvyskov.cz/index.php/services/projects/62-programy-boskovice/35-ess

Mgr. Michaela Dufková