OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV, příspěvková organizace         

Aktuální články pracoviště Vyškov

12 pro

Ve dnech 19. 11. a 20. 11. 2019 proběhlo ve Vyškově pracovní setkání školních metodiků prevence. Setkání koordinovala PhDr. Martina Brandýsová. Jako host vystoupila Mgr. Lenka Možná, krajská školská koordinátorka prevence a protidrogová koordinátorka KÚ JMK. Metodici byli seznámeni s aktuálními informacemi z regionu, z odboru školství JMK i z MŠMT.

Následně proběhl seminář, jehož obsahem byla témata „Vedení třídnických hodin“ a „Strategie, jak přežít v současné škole“ pod vedením lektorky PhDr. Mgr. Veroniky Pavlas Martanové, Ph. D. Níže naleznete zápis z tohoto setkání.

19 čen

Dne 22. 5. 2018 proběhlo ve Vyškově setkání školních metodiků prevence a okresního metodika prevence Oblastní pedagogicko-psychologické poradny Vyškov, příspěvkové organizace.

04 čen

Individuální vzdělávání je zcela výjimečný způsob plnění povinné školní docházky. Jeho realizace je možná na základě § 41 Školského zákona. O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel

04 led

Podmínky odkladu školní docházky (OŠD) jsou uvedeny ve Školském zákoně, § 37 , odstavci 1. Pokud si rodiče přejí, aby jejich dítě mělo odklad zahájení školní docházky, musí podat do

11 říj

Dle § 4 Vyhlášky 27/2016 Sb. má poradna povinnost vyhodnocovat efektivitu poskytovaných podpůrných opatření (dále jen PO) 2. až 5. stupně, a to nejpozději do roka od vydání doporučení.

17 zář

Dne 16.5.2017 proběhlo ve Vyškově pracovní setkání metodiků prevence. Setkání koordinovala PhDr. Martina Brandýsová. Jako hosté vystoupili: Mgr. Lenka Možná,

05 kvě

Se zavedením podpůrných opatření došlo k posílení kompetencí pedagogických pracovníků na školách. Od 1.9.2016 totiž mohou učitele sami začít s poskytováním podpory, a to

21 úno

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi upozornění na právě zveřejněný nový školní dotazník sloužící ke spolupráci a výměně potřebných informací o žákovi základní

16 led

Tento příspěvek přináší aktuální informace k podmínkám odkladu a předčasnému zahájení školní docházky, a současně informuje rodiče o organizaci a průběhu vyšetření v naší

30 lis

Ve dnech 8.11. a 9.11. 2016 proběhlo ve Vyškově pracovní setkání metodiků prevence, které koordinovala metodička prevence OPPP Vyškov PhDr. Martina Brandýsová.