OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV, příspěvková organizace         

Aktuální články pracoviště Vyškov

19 čen

Dne 22. 5. 2018 proběhlo ve Vyškově setkání školních metodiků prevence a okresního metodika prevence Oblastní pedagogicko-psychologické poradny Vyškov, příspěvkové organizace.

04 čen

Individuální vzdělávání je zcela výjimečný způsob plnění povinné školní docházky. Jeho realizace je možná na základě § 41 Školského zákona. O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel

10 úno

Ve dnech 28. 11. a 29. 11. 2017 proběhlo ve Vyškově setkání školních metodiků prevence. Na setkání byla zařazena řada zajímavých témat, která proběhla formou konferenčních příspěvků.

04 led

Podmínky odkladu školní docházky (OŠD) jsou uvedeny ve Školském zákoně, § 37 , odstavci 1. Pokud si rodiče přejí, aby jejich dítě mělo odklad zahájení školní docházky, musí podat do

11 říj

Dle § 4 Vyhlášky 27/2016 Sb. má poradna povinnost vyhodnocovat efektivitu poskytovaných podpůrných opatření (dále jen PO) 2. až 5. stupně, a to nejpozději do roka od vydání doporučení.

21 zář

Vážené kolegyně, vážení kolegové, srdečně Vás zveme dne 11. 10. 2017 od 13:00 do 16:00 hodin na společnou poradu výchovných poradců, pracovníků školních poradenských

17 zář

Dne 16.5.2017 proběhlo ve Vyškově pracovní setkání metodiků prevence. Setkání koordinovala PhDr. Martina Brandýsová. Jako hosté vystoupili: Mgr. Lenka Možná,

05 kvě

Se zavedením podpůrných opatření došlo k posílení kompetencí pedagogických pracovníků na školách. Od 1.9.2016 totiž mohou učitele sami začít s poskytováním podpory, a to

21 úno

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi upozornění na právě zveřejněný nový školní dotazník sloužící ke spolupráci a výměně potřebných informací o žákovi základní

16 led

Tento příspěvek přináší aktuální informace k podmínkám odkladu a předčasnému zahájení školní docházky, a současně informuje rodiče o organizaci a průběhu vyšetření v naší