OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV, příspěvková organizace         

04 čen

Individuální vzdělávání

Individuální vzdělávání je zcela výjimečný způsob plnění povinné školní docházky. Jeho realizace je možná na základě § 41 Školského zákona. O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel

školy, kam byl žák přijat k plnění povinné školní docházky, na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. Žádost zákonného zástupce o individuální vzdělávání musí obsahovat mimo jiné vyjádření školského poradenského zařízení.

Při podání žádosti o individuální vzdělávání řediteli školy musí zákonný zástupce uvést závažný důvodu pro individuální vzdělávání. Nejčastějšími důvody dle informací MŠMT bývají následující:

  • zdravotní stav žáka, který nedovoluje pravidelnou řádnou docházku do školy,
  • časté krátkodobé pracovní cesty zákonných zástupců a jejich rodiny do zahraničí (nikoliv dlouhodobý pobyt v zahraničí)
  • potíže žáků různého charakteru (konflikty žák/učitel, šikana žáka, stres ze školy) - je však vhodné aby se škola zabývala problémy tohoto charakteru dříve, než jejich výsledkem bude žádost o tuto formu vzdělávání,
  • vzdělávací potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a žáků mimořádně nadaných (žákům nevyhovuje tempo nebo metody a formy vzdělávání)

Pozor, v případě dlouhodobého pobytu v zahraničí se jedná o individuální výuku žáka (dle § 38 Školského zákona), o kterou je potřeba požádat ředitele příslušné školy (popř. MŠMT u dítěte bez kmenové školy v ČR)!

Individuální vzdělávání je možné realizovat na 1. i na 2. stupni ZŠ. Na 1. stupni musí mít vzdělavatel středoškolské vzdělání (s maturitou), na 2. stupni musí být vysokoškolsky vzdělán. Žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k PŠD. Pokud neplní podmínky, ředitel školy individuální vzdělávání může zrušit. Podrobné informace o podmínkách a realizaci individuálního vzdělávání naleznete v § 41 Školského zákona.

Postup a průběh návštěvy v naší poradně za účelem získání vyjádření školského poradenského zařízení (ŠPZ) k individuálnímu vzdělávání

  1. Objednat se na návštěvu naší poradny můžete přes formulář na webových stránkách poradny, prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky (viz telefonické kontakty dle konkrétního pracoviště).
  2. Zpravidla 14 před termínem dostanete SMS s termínem návštěvy.
  3. Návštěva začíná krátkým rozhovorem s rodičem/rodiči, při kterém si upřesníme poradenskou zakázku.
  4. Zatímco vyplníte v čekárně dotazník, proběhne krátký rozhovor s dítětem.
  5. Následně projednáme obsah Vámi vyplněného dotazníku a doplníme si potřebné informace.
  6. Na počkání nebo v následném dohodnutém termínu vystaví odborný pracovník vyjádření ŠPZ k individuálnímu vzdělávání.

Zpracovala Mgr. Barbora Glogarová, psycholožka, pracoviště Vyškov