OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV, příspěvková organizace         

Aktuální články pracoviště Vyškov

19 čen

Dne 22. 5. 2018 proběhlo ve Vyškově setkání školních metodiků prevence a okresního metodika prevence Oblastní pedagogicko-psychologické poradny Vyškov, příspěvkové organizace.

10 úno

Ve dnech 28. 11. a 29. 11. 2017 proběhlo ve Vyškově setkání školních metodiků prevence. Na setkání byla zařazena řada zajímavých témat, která proběhla formou konferenčních příspěvků.

11 říj

Dle § 4 Vyhlášky 27/2016 Sb. má poradna povinnost vyhodnocovat efektivitu poskytovaných podpůrných opatření (dále jen PO) 2. až 5. stupně, a to nejpozději do roka od vydání doporučení.

21 zář

Vážené kolegyně, vážení kolegové, srdečně Vás zveme dne 11. 10. 2017 od 13:00 do 16:00 hodin na společnou poradu výchovných poradců, pracovníků školních poradenských

17 zář

Dne 16.5.2017 proběhlo ve Vyškově pracovní setkání metodiků prevence. Setkání koordinovala PhDr. Martina Brandýsová. Jako hosté vystoupili: Mgr. Lenka Možná,

05 kvě

Se zavedením podpůrných opatření došlo k posílení kompetencí pedagogických pracovníků na školách. Od 1.9.2016 totiž mohou učitele sami začít s poskytováním podpory, a to

21 úno

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi upozornění na právě zveřejněný nový školní dotazník sloužící ke spolupráci a výměně potřebných informací o žákovi základní

30 lis

Ve dnech 8.11. a 9.11. 2016 proběhlo ve Vyškově pracovní setkání metodiků prevence, které koordinovala metodička prevence OPPP Vyškov PhDr. Martina Brandýsová.

19 dub

Velmi diskutovaným tématem posledních měsíců v oblasti školství je společné vzdělávání neboli inkluze. Jelikož je toto téma stále více aktuální a dostupných (často i rozdílných,

17 říj

Dne 14. 10. 2015 ve 14:00 hodin proběhlo pracovní setkání poradenských pracovníků a výchovných poradců základních škol okresu Vyškov.