OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV, příspěvková organizace         

17 říj

Zápis z pracovního setkání výchovných poradců - Vyškov

Dne 14. 10. 2015 ve 14:00 hodin proběhlo pracovní setkání poradenských pracovníků a výchovných poradců základních škol okresu Vyškov.

1) Plán a organizace činnosti poradny a spolupráce se školami (Špičák)

 • 10/2015 - návštěvy škol zaměstnanci poradny
 • 10/2015 - konzultace k IVP
 • 11/2015 - kontroly dětí po OŠD na poradně (doporučení do edukativních aktivit)
 • 01/2016 - zápisy do prvních ročníků
 • 02/2016 - kontroly asistentů pedagoga průběžně až do konce 3/2016
 • 03/2016 - předškolní prohlídky od poloviny března do konce 5/2016
 • 04/2016 - společná schůzka VP a PPP
 • 04/2016 - zpracování dotazníků o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami jako podklad pro integraci na příští školní rok vyhotoví pedagog školy do 30.4.2016
 • 05/2016 - kontroly Individuálních vzdělávacích programů a integrovaných žáků
 • 06/2016 - doporučování asistenční podpory

2) Informace k procesu „Inkluze – společné vzdělávání“ od 1.9.2016 (Špičák)

 • Informace Ministryně školství k inkluzi http://www.msmt.cz/file/36283/ (viz příloha)
 • Shrnutí legislativní podpory inkluze
 • Podpůrná opatření a plány pedagogické podpory
 • Úprava RVP v oddílu 8 a rušení přílohy RVP ZV- LMP
 • Plánovaný postup inkluze ve školství

3) Některé změny péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve spolupráci poradny a školy

 • Zjišťování vzdělávací potřeby u žáků hraničních a lehce mentálně postižených  a zjišťování adaptability těchto žáků (Čermáková)
 • Postupy při zřizování a kontrole asistenta pedagoga podle Metodického doporučení pro zřízení funkce asistenta pedagoga (Čermáková)
 • http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-doporuceni-pro-zrizeni-funkce-asistenta-pedagoga
 • Od 1.9.2015 byla provedena organizační změna při psaní zpráv poradny. U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (§16) píšeme zvlášť zprávu a zvlášť doporučení (Špičák)
 • Využívání katalogu podpůrných opatření UPOL http://www.inkluze.upol.cz/portal/ (předání brožury)

 4) Různé

 • Změna názvu poradny: Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov, příspěvková organizace
 • Informace o projektu SŠ Holešov (předána brožura) www.spshol.cz

Zapsal: Jiljí Špičák – ředitel OPPP Vyškov

Přílohy
Newsletter MŠMT  http://www.msmt.cz/file/36283/