OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV, příspěvková organizace         

30 lis

Zápis ze setkání metodiků prevence

Ve dnech 8.11. a 9.11. 2016 proběhlo ve Vyškově pracovní setkání metodiků prevence, které koordinovala metodička prevence OPPP Vyškov PhDr. Martina Brandýsová.

Jako hosté vystoupili také Mgr. Lenka Možná, krajská školská koordinátorka prevence a protidrogová koordinátorka KÚ JMK, Por. Mgr. Zdeňka Procházková a kpt. Mgr. Petr Šamánek z Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Mgr. Iva Koudelková, koordinátor IDT Brno pro oblast domácí násilí, Odbor zdraví MMB Brno, a PhDr. Helena Vrbková, organizace Život bez závislostí.

 

Zápis z pracovního setkání školních metodiků prevence 8. 11. a 9. 11. 2016 Vyškov

                                                            

1. Úvod, organizační záležitosti

2. Informace z oblasti prevence rizikového chování:

Nabídka OPPP Vyškov v oblasti prevence ve školním roce 2016/2017:

 • diagnostika třídních kolektivů, intervenční programy,
 • program „Seznámení s poradnou“ pro SŠ,
 • preventivní programy zaměřené na zlepšení sociálního klimatu, prevence šikany pro ZŠ a SŠ.
 • konzultace (rizikové chování, projekty, MPP školy atd.),
 • pracovní setkání školních metodiků prevence (květen 2017, listopad 2017),
 • informační servis (právní předpisy, nabídky seminářů, pomůcek, programů pro školy – e-mailem).

 V září 2016 podán na MŠMT ČR v rámci dotačního řízení „Bezpečné klima na školách“ projekt OPPP Vyškov na rok 2017– aktuálně se čeká na schválení. Nikdo z přítomných školních metodiků prevence projekt v rámci tohoto dotačního řízení nepodal.

 •  Nový systém výkaznictví v prevenci – v letošním roce realizováno jako pilotní projekt, nevyplnilo pouze šest škol.  Metodici mohou doplnit informace do prosince 2016, do této doby bude systém otevřen. Zpětná vazba metodiků prevence k novému systému výkaznictví je vítána, aktuálně je možné zasílat připomínky, podněty pro případné změny, doplnění či zpřesnění. Nový systém přináší výhodu počítačového zpracování stavu prevence v jednotlivých regionech, krajích i celé ČR.
 • Evidence typů a míry rizikového chování regionu Vyškov, Bučovice, Slavkov u Brna bude pro zájemce umístěn po zpracování na web poradny.
 • Metodický pokyn MŠMT ČR k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních schválený od 1. 9. 2016 je nově doplněn o následující oblasti:
 • Případová konference k šikaně – nástroj OSPOD pro řešení nepříznivé sociální situace dítěte a jeho rodiny. Jde o setkání osob, které mohou dítěti a jeho rodině poskytnout pomoc a podporu. Uplatňuje se princip partnerství, spolupráce, důvěrnosti, diskrétnosti, bezpečného prostoru a mlčenlivosti. Jde o nástroj případové práce, vymezení okruhu osob je plně v kompetenci sociálního pracovníka.
 • Nejde o výlučný nástroj OSPOD, může jej využít i škola jako nástroj případové práce při řešení situace ve třídě či škole, v níž je třeba uskutečnit setkání více osob a koordinovat jejich další postupy.
 • Komunikace s rodiči po odhalení šikany – je třeba informovat rodiče, že ve třídě byla šikana a škola ji řešila, uveden je zde i způsob komunikace se zákonnými zástupci žáka v pozici oběti i agresora.
 • Práce se stížnostmi – stanovit jasný a jednoznačný postup pro příjem podnětů a stížností ze strany zaměstnanců, žáků a zákonných zástupců, a to i anonymně. Je třeba uvést: kam podnět či stížnost podat; jak, kde, kdy a jakým způsobem bude s podnětem či stížností naloženo; jak postupovat v případě nespokojenosti s vypořádáním stížnosti.
 • Řešení případů kyberšikany
 • Informace o rodičovské zodpovědnosti ve výchově dítěte
 • Opatření k nápravě dítěte mladšího 15 let – podle zákona č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže
 • Vzor formuláře ke správnímu řízení vyloučení žáka
 • Konkrétní návody: jak předcházet, rozpoznat a řešit projevy šikany a kyberšikany mezi žáky, mezi žáky a učiteli.
 • Preventivní filmové projekty – pro školy či školská zařízení nutná registrace od března 2016 na stránkách prevence-info, do této doby bylo možné pustit jednotlivé filmy on-line, případně stáhnout. Aktuálně blokováno, na základě hesla lze pustit pouze on-line, nikoli stáhnout.
 • Program Rubikon - preventivní program o zodpovědném rozhodování a rizicích sázení mladistvých. Jedná se o nabídku výukových programů (např. uvědomění si úskalí sázení a hazardu, zodpovědné rozhodování, dodržování zákonů), divadelních představení, deskových her, soutěží jednotlivců, družstev a tříd. Program dále nabízí možnost účasti žáků v supervýukáčích – soutěžní vzdělávací programy s možností postupu do krajského finále, zábavnou soutěž pro žáky - Quest klub Rubikon, metodickou on-line knihovnu a materiály k volnému stažení. Blíže viz www.projektrubikon.cz.
 • Informace o Terapeutickém centru v JMK, Podané ruce, o. p. s., pracoviště Vyškov, které nabízí program pro hazardní hráče a jejich blízké, ambulantní léčbu, poradenství a terapii lidem ohroženým důsledky užívání nealkoholových drog, alkoholu a hráčům všech hazardních her. Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.gambling.podaneruce.cz nebo www.elysium.podaneruce.cz
 • Program Zipyho kamarádi – informace o programu pro 1. stupeň ZŠ. S dětmi od 5 do 7 let pracuje proškolený pedagog, program obsahuje 6 modulů po 4 lekcích: 1. City a pocity, 2. Komunikace, 3. Vztahy, 4. Řešení konfliktů, 5. Vyrovnávání se se změnou a ztrátou, 6. Zvládání obtížných situací. Možnost proškolení v metodice ve školním roce 2016/2017 – bližší informace jsou k dispozici na: http://www.zipyhokamaradi.cz/pedagogove/podminky-spoluprace
 • Program Jablíkovi kamarádi – metodika se připravuje. Je určena pro děti ve věku 7-9 let. Možnost proškolení v metodice programu ve školním roce 2017/18. Kurz bude v rozsahu 3 dnů. Pro pedagogy proškolené v jedné metodice bude možnost doškolení v komplementární metodice za zkrácenou dobu. Součástí budou následná metodická setkání, podpora pedagogů, workshopy na témata související s prací pedagogů v heterogenních kolektivech dětí. V rámci projektu bude toto vzdělávání poskytováno školám bezplatně. Zájemci se mohou přihlásit na: http://www.zipyhokamaradi.cz/novinky/45-jablikovi-kamaradi-apple-s-friends
 • Inspirace ke hře, která je volně ke stažení na stránkách SZÚ - Dobrodružná výprava aneb jak cestovat bez rizika – k dispozici na: www.szu.cz/publikace/hry
 • Výukové programy pro děti MŠ a ZŠ z celé České republiky s názvem Se zdravou pětkou se učím hravě, jak jíst zdravě – zdarma lze objednat i v letošním školním roce na: www.zdrava5.cz

Hosté:

Mgr. Lenka Možná, krajská školská koordinátorka prevence a protidrogová koordinátorka KÚ JMK  - Aktuální informace z oblasti prevence rizikového chování Odboru školství KÚ JMK a MŠMT 

Por. Mgr. Zdeňka Procházková, kpt. Mgr. Petr Šamánek – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje – Nebezpečný útočník ve školském zařízení

Mgr. Iva Koudelková, koordinátor IDT Brno pro oblast domácí násilí, Odbor zdraví MMB Brno – Tajemství zavřených dveří (interaktivní výukový program)

PhDr. Helena Vrbková, organizace Život bez závislostí, lektorka semináře – Klima a kázeň, vedení třídnických hodin (placeno z rozpočtu JMK, projekt OPPP Vyškov 2016).

 

Kontakty:

OPPP Vyškov – metodik prevence

PhDr. Martina Brandýsová

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; web: www.opppvyskov.cz

tel.: 517 348 706

 

KÚ Brno – krajský školský koordinátor prevence a protidrogový koordinátor JMK

Mgr. Lenka Možná

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel.: 541 658 310

 

Zpracovala: PhDr. Martina Brandýsová, metodik prevence OPPP Vyškov