OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV, příspěvková organizace         

21 zář

Pozvánka na pracovní poradu výchovných poradců základních škol

Vážené kolegyně, vážení kolegové, srdečně Vás zveme dne 11. 10. 2017 od 13:00 do 16:00 hodin na společnou poradu výchovných poradců, pracovníků školních poradenských

pracovišť a koordinátorů inkluze základních škol s pracovníky poradny. 

Místo konání: Maják – středisko volného času Vyškov, příspěvková organizace, Brněnská 7, Vyškov (dříve Dům dětí a mládeže Vyškov).

Z programu: 

  1. Technická novela vyhlášky 27/2016 Sb.
  2. Současná praxe Společného vzdělávání
  3. Organizace kontrol žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  4. Dotazníky porady, plány pedagogické podpory a individuální vzdělávací plány
  5. Diskuse 

Mgr. Jiljí Špičák